Werken binnen de (gehandicapten)zorg iets voor jou?

Uren uren in overleg (Stand)plaats Zuid-Limburg Sluitingstijd 30 oktober 2023

Wij zijn er voor jou, de (zorg)professional. Wij willen weten wat jou drijft, waar jouw kracht ligt en waar je energie van krijgt. Van daaruit kijken we naar een eventueel passende baan voor jou!

Dat de arbeidsmarkt een steeds grotere krapte kent is algemeen bekend. Juist daarom vinden wij het belangrijk om duurzame verbindingen te maken. Mensen in hun kracht te zetten en daar te laten werken, waar zij de meeste energie van krijgen. Dat is volgens ons de enige weg naar werkgeluk. En zo zorgen we er tenminste voor dat de achterdeur dicht is en we niet continu opnieuw de juiste persoon binnen die krappe arbeidsmarkt moeten zoeken.

Dit maakt dat wij niet alle verschillende vacante plekken in wervende teksten uitzetten, maar deze vacature als leidraad nemen. Het enige wat jij hoeft te doen is jouw cv toesturen en kort aangeven wat jij absoluut wil terugzien in een eventuele nieuwe baan en wat absoluut niet (meer).

Ook zonder gericht zorgdiploma ontvangen wij jou graag, uiteraard wel met de wens om een stap richting de (gehandicapten)zorg te willen maken.

Voor wie zijn wij er?

Van jong tot oud.

Iedereen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, autismespectrumstoornis of ontwikkelachterstand in Zuid-Limburg kan terecht bij ons.

In alle levensfasen bieden wij ondersteuning op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd.

Aan welke functie en bijbehorende taken kun je denken?

Locatie assistent

Als locatie assistent bestaan je werkzaamheden uit huishoudelijke taken, de was doen, in de groepen helpen tijdens eetmomenten, keuken onderhouden, ondersteunen bij activiteiten zoals wandelen. Je bent in deze rol niet alleen met de cliënt.

Ondersteuner

Als ondersteuner stimuleer en help je cliënten bij het realiseren van hun doelstellingen uit het ondersteuningsplan. Je creëert samen met de cliënt(en) een schone, veilige en prettige woon- of werkomgeving. Een vertrouwensband is voor hen heel belangrijk en deze weet je ook samen op te bouwen. Je biedt structuur en overzicht en ondersteunt in de voorbereiding van activiteiten op het gebied van wonen, werken en leven.

Begeleider

Als begeleider stimuleer en help je cliënten bij het realiseren van hun doelstellingen uit het ondersteuningsplan. Je creëert samen met de cliënt(en) een schone, veilige en prettige woon- of werkomgeving. Een vertrouwensband is voor hen heel belangrijk en deze weet je ook samen op te bouwen. Je biedt structuur en overzicht en coacht cliënten tijdens hun activiteiten op het gebied van wonen, werken en leven. Je helpt hen verschillende onderdelen te verbinden. Het netwerk van e cliënt(en) weet je actief te betrekken en in te zetten. Je motiveert zowel de cliënt(en) zelf als hun netwerk om actief mee te denken en mee te doen.

Persoonlijk Begeleider

Als persoonlijk begeleider weet jij samen met de cliënt zijn of haar specifieke ondersteuningsvraag/ondersteuningsvragen in kaart te brengen en te vertalen naar het ondersteuningsplan. Je bent verantwoordelijk voor en hebt regie over het opstellen, uitvoeren, reflecteren en bijstellen van dit betreffende ondersteuningsplan. Je bedenkt, waar kan samen met de cliënt, oplossingen en speelt in op veranderende omstandigheden en veranderende ondersteuningsvraag. Je signaleert veranderingen in gedrag en past de begeleidingswijze daarop aan. Hierbij kun je aanwijzingen geven aan de ondersteuner en begeleider. Als persoonlijk begeleider ben je persoonlijke ondersteuner van één of meerdere cliënten en coach je de cliënt(en) bij het voeren van de regie over zijn of haar eigen leven. Je versterkt het netwerk rondom de cliënt en weet dit netwerk actief te betrekken en in te zetten. Je motiveert zowel de cliënt(en) zelf als hun netwerk om actief mee te denken en mee te doen. Jijzelf bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt(en) en zijn of haar netwerk en legt en onderhoudt daarbij contacten met externe partijen zoals gemeenten, voorliggende voorzieningen en partners.

Gespecialiseerd Begeleider

Als gespecialiseerd begeleider heb je naast een uitvoerende rol ook een regisserende rol. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en bijstellen van ondersteuningsplannen en/of behandelplannen binnen complexere situaties en weet deze te vertalen naar een multidisciplinaire aanpak. Je collega's en het netwerk van de cliënt(en) weet je hierin mee te nemen. Je versterkt het netwerk rondom de cliënt(en) en weet dit netwerk actief te betrekken en in te zetten. Je motiveert zowel de cliënt(en) zelf als hun netwerk om actief mee te denken en mee te doen. Jijzelf bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt(en) en zijn of haar netwerk en legt en onderhoudt daarbij contacten met externe partijen zoals gemeenten, voorliggende voorzieningen en partners.

Als gespecialiseerd begeleider heb je een zorginhoudelijke coachende rol ten opzichte van je collega's. Je werkt methodisch en levert gespecialiseerde of generalistische begeleiding.

Kies jij voor Radar?

Voor ons is het vanzelfsprekend dat iedereen dromen, wensen en doelen heeft. Die hebben jij, ik en natuurlijk mensen met een verstandelijke beperking. Zij willen zich ontwikkelen, keuzes maken en actief meedoen in de samenleving. Jij wilt de mensen die wij als Radar ondersteunen hierbij helpen.

Want iedereen verdient mooie kansen. Samen met hen ga je uitzoeken hoe zij willen wonen, werken, leren en leven en waar zij zich fijn en trots bij voelen. Onbevooroordeeld zoek je met lef naar oplossingen. Je bent nieuwsgierig en gaat uit van de mogelijkheden. En dit alles doe je met genegenheid en aandacht voor de mensen voor en met wie je samenwerkt.

Vanuit wensen en mogelijkheden samen doelen bepalen en hier zo creatief mogelijk naar toe werken. Dit door het betrekken en benutten van een verbindend netwerk. De buren, de bakker op de hoek, familie en naasten. Iedereen die kan bijdragen om die doelen te realiseren.

Kies jij voor Radar, dan kies je ervoor om te werken aan die inclusieve samenleving!

Hoe zorgen wij voor jou?

Diezelfde aandacht die we hebben voor de wensen en talenten van cliënten, hebben we ook voor medewerkers. Jouw professionele dromen, je toekomstbeeld en je wil om te blijven leren vinden we erg belangrijk. Bij Radar krijg je de kans om dat pad zelf te bepalen en ook echt uit te voeren. Wil je op een nieuwe (elektrische) fiets naar het werk? Of korting op een sportschool abonnement? Bij Stichting Radar mag je gebruik maken van het fietsplan en krijg je korting op het sportschool abonnement. Daarnaast is het ook mogelijk om via Stichting Radar korting te krijgen op je aanvullende zorgverzekering.

Als jij als persoon bij ons past, dan ontmoeten we je graag! 

Praktisch

Na ontvangst van jouw cv en do's en don'ts nemen wij binnen 3 werkdagen contact met jou op om een oriënterende (digitale) kennismaking in te plannen. Van daaruit kijken we naar eventueel passende plekken voor jou en dragen wij zorg voor een kennismaking op desbetreffende locatie en eventuele meeloopdag.

Bij wederzijdse klik kan samen met desbetreffende manager gekeken worden naar omvang en soort contract.

Salariëring van bovenstaande functies geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg tussen functiegroep 30 en functiegroep 45, met een minimaal salaris van €1.967 en met een maximaal salaris van €3.640 op basis van 36 uur. Dit wordt aangevuld met 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering in december. Ingangsdatum in overleg, maar het liefst zo snel mogelijk. Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Wij behouden ons het recht om, in overleg, referenties in te winnen.

Binnen Radar streven we naar ‘de juiste medewerker op de juiste plek’. Het is belangrijk medewerkers in hun kracht te zetten, ze ervaren dan namelijk plezier in hetgeen dat ze doen en dat maakt dat onze cliënten tevreden zijn met de begeleiding die ze ontvangen. Daar doen we het ten slot allemaal voor!

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met onze recruitmentafdeling, via zowiljijwerken@radar.org.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Contactpersonen

Inge Geurts
0621976911