Gespecialiseerd Begeleider Project 1001 kritieke dagen

Uren 24 uur per week (Stand)plaats Brunssum Sluitingstijd 15 april 2021

Een kansrijke start voor elk kind, dat is waar Project 1001 kritieke dagen zich voor inzet!

Wij willen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Onze medewerkers, die met hun hart gekozen hebben voor de jeugdhulp, ondersteunen vanuit hun professionaliteit jeugd en ouders. Helaas zien wij nog te veel schrijnende voorbeelden van kinderen waarbij het in de eerste 1001 Kritieke dagen mis gaat met alle consequenties van dien. Dat drijft ons om te blijven transformeren en innoveren.

Wij zijn enthousiast over het initiatief van de gemeente Brunssum om specifiek in te zetten op 1001 Kritieke dagen en kinderen een kansrijke start te geven. De eerste 1001 dagen zijn voor een gezonde ontwikkeling van het kind cruciaal. Daarom maakt goede informatie, begeleiding en ondersteuning aan ouders over de omgang met hun kind juist in die periode hét verschil. In die periode leveren we een bijdrage aan een veilige hechting tussen ouders en kind en bouwen we aan de basis voor een gezonde toekomstige generatie.

Waar staan wij voor

Wij werken vanuit het integrale gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Een individu is meer dan zijn probleem en een hulpvraag heeft meerdere dimensies. Wij helpen ouders en kinderen om hun onmacht te doorbreken en de veerkracht te vinden die nodig is om hun situatie positief te beïnvloeden. Dat doen we vanuit de volgende principes:

 • Wij ondersteunen het bewust en weloverwogen kiezen voor een (volgende) zwangerschap en bevorderen bescherming tegen een ongewenste zwangerschap;
 • We sluiten aan bij de hulpvraag en krachten van de ouders en hun netwerk;
 • We stimuleren en versterken het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van ouders vanuit de basishouding dat de ouder een gelijkwaardige partner is;
 • Wij bevorderen een veilige en affectieve hechting door oog te hebben voor risico- en beschermingsfactoren bij de (aanstaande) ouder, het kind of de leefomstandigheden;
 • Wij bevorderen de opvoed- en verzorgingsvaardigheden van ouders;
 • Wij waken over de ontwikkeling en veiligheid van het jonge kind en signaleren vroegtijdig veiligheidsrisico’s;
 • Wij sluiten aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van Kansrijke start.

Wat houdt dit voor jou als gespecialiseerd begeleider in binnen dit project

Als gespecialiseerd begeleider heb je de contacten met ouders veelal in de thuissituatie, hierdoor kan praktische ondersteuning en tevens de observatie plaatsvinden in de natuurlijke omgeving. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van een van onze locaties binnen de gemeente Brunssum. Je werkt met evidence en practice based interventies en methodieken. De interventies die ingezet worden zijn onder andere het stimuleren en versterken van het zelfvertrouwen, de opvoedingsvaardigheden en de zelfredzaamheid. Bouwen aan een veilige en affectieve hechting en specifieke interventie voor LVB-ouders en LVB-ouders met een verslaving. Om ouders te laten ervaren dat het fijn is om contact met hun kind te hebben en dat dit positief effect heeft op het kind worden ook speelse bewegingsactiviteiten ingezet. Het streven is de regie zoveel mogelijk bij de ouder te leggen. Je gaat dus zoveel mogelijk uit van wat ouders zelf kunnen en tracht dat wat zij niet kunnen samen met hen en hun netwerk te organiseren.

Daarnaast ben jij het aanspreekpunt en de bron van kennis voor alle collega’s van ons cluster jeugd in Brunssum op het gebied van ontwikkelingen van cliënten binnen de 1001 kritieke dagen.

Jij weet innovatieve projecten gericht op de ontwikkeling van (jonge)ouders mee op te starten en te onderhouden. Dit doe je samen met de ketenpartners van het project 1001 kritieke dagen. Samen met deze ketenpartners neem je deel aan de casus overleggen.

Wat breng jij mee

 • Je hebt een vakgerichte HBO opleiding afgerond;
 • Je hebt een SKJ registratie of hebt de mogelijkheid deze op korte termijn te behalen;
 • Je heb kennis van en ervaring met het jonge kind en begeleiden van ouders, ervaring hierin tijdens de zwangerschap is een pré;
 • Je weet vanuit nature een coachende rol aan te nemen en weet goed in te spelen op het tempo van de cliënt(en);
 • Je werkt doelgericht;
 • Je hebt kennis en ervaring met complexe casuïstiek;
 • Je herkent jezelf in de drie kerncompetenties samenwerken, eigenaarschap en zelfreflectie;
 • Je hebt een proactieve houding, werkt vanuit de ondersteuningsvraag en bent in staat om cliënten vertrouwen te geven in hun eigen kunnen;
 • Je bent een netwerker, verbinder, kan verschillende werelden verbinden;
 • Je hebt lef, bent nieuwsgierig, enthousiast, en krijgt mensen mee.

Hoe zorgen wij voor jou

Diezelfde aandacht die we hebben voor de wensen en talenten van cliënten, hebben we ook voor medewerkers. Jouw professionele dromen, je toekomstbeeld en je wil om te blijven leren vinden we erg belangrijk. Bij Radar krijg je de kans om dat pad zelf te bepalen en ook echt uit te voeren. Wil je op een nieuwe (elektrische) fiets naar het werk? Of korting op een sportschool abonnement? Bij Stichting Radar mag je gebruik maken van het fietsplan en krijg je korting op het sportschool abonnement. Daarnaast is het ook mogelijk om via Stichting Radar korting te krijgen op je zorgverzekering.

Als jij als persoon bij ons past, dan ontmoeten we je graag!

Praktisch
Het betreft een dienstverband voor 24 uur per week voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid kan dit omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang. Medewerkers van Radar met een vast dienstverband behouden hierbij hun vast dienstverband. Salariëring van bovenstaande functie geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg in functiegroep 45 met een maximaal salaris van €3.189 op basis van 36 uur. Ingangsdatum in overleg, maar het liefst zo snel mogelijk. Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Wij behouden ons het recht om, in overleg, referenties in te winnen.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marcel Verhiel, manager cluster jeugd, via 06-50091201.

Contactpersonen

Marcel Verhiel
+31 650091201